Bharat Salman Khan shooting in Dubai | BharatTheFilm AbuDhabi

#bharat #salmankhan #beinghuman