Bigg Boss 2020 New Promo Salman Khan | Bigg Boss 14: Coming Soon @Colors TV

Kar kar ke house chores hum ho gaye hai bore par ab 2020 ka scene paltega kyunki aa raha hai #BiggBoss!