Salman Khan and Shilpa Shetty Crazy Dance at Ganpati Visarjan 2019 on Mumbai Road | Many Celebs

Salman Khan and Shilpa Shetty Crazy Dance at Ganpati Visarjan 2019 on Mumbai Road | Many Celebs