Salman khan, Katrina, Sonakshi Arrive at Arpita Eid Celebration party

Salman khan, Katrina, Sonakshi Arrive at Arpita Eid Celebration party 2018